Polityka Prywatności

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ksiazkomania.com
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
Przemysław Świderski, Sońska 52a, 06-400 Ciechanów

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@ksiazkomania.com

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Obsługa zapytań przez formularz
Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
Realizacja zamówionych usług

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. Po realizacji usługi zostają usunięte z systemów.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

Dotyczy to takich grup odbiorców:
kurierzy
operatorzy pocztowi

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych